شرکت IPM درتیرماه 1395با محصولات برند های   /Philips /team /Ridata/SSK / ARUN / X-ENERGY 

 و همچنین برندهای جدید DM/HYUNDAI درنهمین  نمایشگاه  بورس ، بانک و بیمه  تهران حضور یافت.